Bliv bedre til mundtligt og skriftligt at præsentere dit eget forskningsprojekt på engelsk.

Kursusindhold:

Deltagerne vil få inspiration til bedre at kunne præsentere forskningsprojekter på engelsk, herunder specifik feedback på eget projekt.

Hovedelementer i kurset:

  • Sproglige karakteristika i skriftlig videnskabelig tekst
  • Eksempler og udvalgt grammatik
  • Introduktion samt tips og tricks til mundtlig præsentation af videnskabelig tekst
  • Intro til online ressourcer og ordbøger

Forud for kursusstart afleverer deltagerne et engelsk abstract eller lignende (max. 300 ord) til underviseren pr. mail. Der gives individuel skriftlig feedback.

Praktisk forløb

Kurset består af 2 live online-sessioner + træningssession i grupper med 4 deltagere (live online)

  • 2 live online-sessioner af 1 time med alle deltagere. Sessionerne består af faglige oplæg fra underviser + fællesudfordringer i de fremsendte abstracts
  • Træningsgrupper af 4 deltagere som mødes i 2 timers live-online session. Her er fokus på konkret træning af oplæg på baggrund af de fremsendte abstracts, hvor hver deltager for 10 minutter til en præsentation + feedback i ca. 15. min. (fra underviser og gruppen)
  • Træningsseancen afsluttes med opsamling og kort fælles diskussion af præsentationerne.

·         Efter træningssessionerne i grupper modtager deltagerne kort individuel skriftlig feedback på det fremsendte abstract

Deltagerne modtager endvidere slides fra live online-sessionerne.

Kurset henvender sig til forskere på alle niveauer inden for sundhedsområdet tilknyttet Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Health.

Kurset afholdes af Marianne Godt Hansen, Cand.ling. merc. (engelsk)

Mangeårig erfaring i undervisning, sparring og vejledning i forbindelse med såvel mundtlige som skriftlige opgaver inden for det sundhedsfaglige område.

Desuden omfattende erfaring i oversættelse og sprogrevision samt diverse konsulentopgaver inden for det sundhedsfaglige område.

Underviseren kan kontaktes på: marianne@godthansen.dk

Tid, sted og tilmelding 

Kurset afholdes virtuelt og består af

  • to live-online sessions for alle deltagere som afholdes den 27. september og den 11.oktober 2021. 
  • træningsgrupper for mindre grupper (man vælger sig ind på et tidspunkt): 25.10 og 27.10. 

Tilmelding via Plan2Learn