Kursusindhold

Kurset indledes med et webinar (1 1/2 times varighed), der er fælles for alle deltagere. Derefter fortsætter deltagerne til workshops, hvor de får mulighed for at træne det, der har lært i mindre grupper (sessioner af 2 timers varighed).

Indhold på webinaret:

  • Hvordan undgår du at præsentere dit budskab på en måde, så folk falder i søvn?
  • Hvordan kan du bruge kropssproget på en måde, så det styrker din gennemslagskraft?
  • Hvad skal du være opmærksom på i forhold til retoriske virkemidler for at øge din påvirkningskraft?
  • Hvordan kan du sikre, at du vedligeholder relationer på onlinemøder?
  • Hvordan kan du sikre nærvær og samhørighed med de andre deltagere?
  • Hvad skal der til for at du kan skabe effektive onlinemøder?
  • Hvilken struktur i din præsentation er mest hensigtsmæssig på onlinemøder?
  • Hvordan holder du skarpe oplæg på onlinemøder og gør en god figur, mens du formidler? (Og hvorfor er det vigtigt at kommunikere STØRRE end du plejer?)

Indhold på workshoppen:

Her har du mulighed for at prøve kræfter med alle de fif, du får på webinaret.

Alle skal forberede en ganske kort præsentation, som fremføres online foran de andre deltagere og underviser, og derefter får du personlig feedback på din fremtoning og formidling, hvordan du virker på skærmen og hvad de med fordel kan skrue op og ned for.

Feedbacken bliver givet ud fra hvad der støtter, flytter og udvikler dig fremover.

Formålet med denne session er, at du kan afprøve ny læring i et trygt forum, før du skal ud og bruge teknikkerne i virkeligheden.

Lise Hansen.jpgUnderviseren er Lise Hansen fra Vilsgaard Vision.

Se www.lisehansen.dk


Kurset henvender sig til forskere på alle niveauer inden for sundhedsområdet tilknyttet Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Health.

Tid, sted og tilmelding

Kursus afholdes virtuelt den 13-14 september 2021 og består af

Webinar: "Effektive og overbevisende onlinemøder" (for alle deltagernne): 13. september 2021 kl. 10.00-11.30

Workshops (man vælger sig ind på et tidspunkt):
- 13. september 2021 kl. 13.00-15-00
- 14. september 2021 kl. 10-00-12-00
- 14. september 2021 kl. 13-00-15.00

Tilmelding via Plan2learn.